Детоксикиращият ефект е

Кортикални вени

Токсични метаболити и методи за детоксификация на организма.

Ендо- и екзогенните токсични вещества в организма не са в статично състояние. Те постоянно се движат в телесни течности. Разпределението в тялото в извънклетъчното или вътреклетъчното пространство се определя от физикохимичните свойства на токсичното вещество: молекулно тегло, способност да се свързва с протеини, степен на разтворимост на вода и липиди.

Защитните механизми на естествената детоксикация на тялото.

Методите за детоксификация се разделят според механизма на консервативната, активната, плазмената и лимфната.

Основни системи за детоксикация:

1. моноксигеназна система на черния дроб;

2. специфична и неспецифична имунна система;

3. Изграждаща система на бъбреците, червата, белите дробове.

Ендотоксемията.

Когато се експресира endointoxication възможни механизми природен детоксикация са ограничени поради влошаване на функцията на отделителните органи (бъбреци, дебелото черво, белите дробове), заболявания на черния дроб ензимна активност и системи за отглеждане вторична имунна недостатъчност.

Терапевтичният ефект може да бъде постигнат чрез прилагане на методи за изкуствена детоксификация и корекция на хомеостазата.

детоксикация

За лечението на пациенти се използва набор от мерки, насочени както към отстраняване на токсични вещества от тялото, така и до тяхното инактивиране и унищожаване чрез изкуствени методи.

В същото време, лечението е насочено към увеличаване на естествената защита на организма.

В зависимост от метода на приложение детоксикация, те са разделени на консервативни и активен екстракорпорална и интракорпорална и секретират методи, осигуряващи детоксикация ефект поради физически експозиция (UV облъчване и т.н.) или химична реакция (унищожаване на метаболитите под действието на активен кислород и други. ).

Консервативни методи за детоксикация

Принудителна диуреза (FD)

PD е метод за детоксификация на тялото от бъбреците. Методът на PD включва хемодилуция, последвано от въвеждане на индивидуално избрана доза диуретични лекарства. Положителен клиничен ефект по време на метода се постига с дневна диуреза в количество от 5 до 8 литра.

Противопоказания за PD

 1. oligoanuria
 2. Съдов колапс
 3. Бъбречна недостатъчност в острата фаза - функционална декомпенсация.

Усложнения на PD

А) Хиперхидратация. Отокът на белите дробове и мозъка се развива с предозиране на интравенозна течност.

Б) Осмотична нефроза. Разработен с използване на осмотични диуретици (манитол, карбамид). Клинично се проявява чрез олигурия, анурия, хиперхидратация.

В) Нарушение на сърдечната активност поради водно-електролитни нарушения: хипер- или дехидратация, хипокалиемия, хипокалцемия и др.

Гастроинтестинална сорбция (ГИС)

ГИС се използва за свързване и инактивиране на ендотоксини в стомашно-чревния тракт. Ентеросорбенти - активен въглен, ентеросорб, ентрогел и т.н. - се прилагат орално 3 пъти дневно 1 час преди хранене или медикаменти. В стомашно-чревния тракт ентеросорбентите свързват токсични вещества и заедно с тях се екскретират от организма през червата. Лекарствата не се абсорбират в кръвния поток.

GIS се извършва за намаляване на ендогенната интоксикация, прекъсва ентерохепаталната циркулация на токсични съединения. Противопоказанието за ГИС е пареза на червата, както и първите три дни след операцията на стомаха или червата.

UVB кръв

1) късовълнова ултравиолетова (KUF). Дължина на вълната по-малка от 300 nm. Той има инактивиращ ефект върху реактивните токсични метаболити - фотоиктивиращ ефект.

2) Удължена ултравиолетова вълна. Дължина на вълната 300-400 nm Осигурява преобладаващо регулаторен характер, т.е. модулира функционалната активност на имунната система.

3) видима светлина или хелий-неонов лазер. Дължината на вълната в спектъра е 550 nm. Той има възстановителен ефект, подобрява репаративните процеси.

Индикации за ултравиолетово облъчване в кръвта

 1. Ендогенна интоксикация
 2. Гнойни възпалителни процеси
 3. Метаболитно разстройство
 4. Намален имунитет
 5. Нарушаване на агрегиращото състояние на кръвта.

Непряко електрохимично кръвообращение

Методът се извършва във / при въвеждане на разтвор на натриев хипохлорид (GHN-NaClO-).

При взаимодействие с кръв GHN освобождава активен кислород и хлор, които са силно хидрофобни окисляват токсични вещества - билирубин, мастни киселини и креатинин, урея, и други съединения.

Активни методи за детоксификация (AMD)

AMD кръв, плазма и лимфа:

Перитонеална диализа (PD)

PD е метод за извънреден пречистване на тялото от ендогенни и екзогенни токсични вещества;

В края на XIX и началото на ХХ век експерименталните изследвания проучват възможността за отстраняване на различни багрила и салицилати от тялото през перитонеума;

През 1924 г. се появява първият доклад за перитонеална диализа за пациент с бъбречна недостатъчност;

До 1946 г. перитонеалната диализа не се е разпространила поради развитието на перитонит при много пациенти;

От 50-те години насам, при създаването на антибиотици, перитонеална диализа се използва за лечение на пациенти с бъбречна недостатъчност.

Перитонеална диализа (PD)

Площта на перитонеума е 20 000 cm2 (2 m2), богато осигурена с рецепторен апарат, кръвни и лимфни съдове;

В перитонеалната листовка на перитонеума изтичането на кръв се извършва в долната вена кава, в висцералните - в мезентеричните съдове и в порталната система;

Два процеса в перитонеума: транслудация и резорбция. Трансулдурация през кръвоносните съдове, резорбция през лимфните съдове;

В областта на тазовия перитонеум има "люкове" (fenestra), през които се отделят протеини, ексудативни клетки и в патологични условия - бактерии, токсични вещества;

Отворите в перитонеума са изтъняване на слоя колагенни влакна в контакт с ендотела на кръвоносните и лимфните съдове;

Перитонеумът на горната част има повече всмукване, по-нисък - отделен.

Диализен флуид:

1. Съставът на диализиращия флуид е подобен на състава на извънклетъчния флуид, поради което не са вероятни нарушения на водно-електролитния състав на кръвта;

2. Осмотично налягане на екстрацелуларния флуид 290-310 mosm / l. Подвижното движение се извършва под въздействието на осмотичното налягане. Осмотичното налягане трябва да надвишава 320 mosm / l;

3. Температура на разтвора - 37-380 ° С;

4. Диализиращият разтвор трябва да осигури максимална йонизация на токсичния агент (ефектът на "йонния капан");

5. При осмотично налягане 350-380 mozm / 1, ултрафилтрацията е 5-15 ml / min.

усложнения

1. Свързани с операцията: рана на червата по време на пункцията, кървене около катетъра, локален перитонит, широко разпространен;

2. Свързани с неправилен състав на разтвора: водни и електролитни нарушения, нарушения на киселинно-базовия баланс, хипопротеинемия.

данни

1. Ефективността на PD в първите часове след отравянето се дължи на високото съдържание на токсичен агент в системата на мезентеричните вени, които изпускат кръв от червата.

2. При отравяне с мастноразтворими вещества (хлорирани въглеводороди) по време на диализа се създават условия за отстраняване на токсичния агент от мастната тъкан на коремната кухина.

3. Перитонеалната диализа не причинява хемодинамични разстройства, което прави възможно провеждането на процедурата при пациенти със сърдечно-съдова недостатъчност.

4. По време на перитонеална диализа няма общо хепаринизиране на пациента, във връзка с което няма ограничение за процедурата с коагулопатия на пациента.

Изчисляване на клиринга

К = (Ср.ХV): (Ср.ХТ), където

К - клирънс, ml / min

С p.zh. - концентрация на токсичен агент в перитонеалната течност;

V е обемът на диализния разтвор, ml;

Ср. - концентрация на токсични вещества в кръвта;

Т е времето на престой на разтвора в коремната кухина, минути

Хемодиализа (HD)

HD е традиционен метод за лечение на бъбречна недостатъчност. Ефективен за отстраняване от тялото на токсични съединения с ниско молекулно тегло, като урея и креатинин, коригира състава на електролита и киселинно-базовия баланс.

Механизъм на действие Детоксикирането на организма се дължи на дифузията на съединенията от кръвта през полупропускливата мембрана в диализния разтвор. Скоростта на дифузия на метаболитите се определя от градиента на концентрациите в кръвта спрямо диализата.

Очакван ефект

1) Намаляване на азотемията. 2) Корекция на водно-електролитния състав и KHS.

3) Подобряване на клинично състояние: възстановяване намаляване енцефалопатия sepdechno-съдовата и дихателната дейност, бъбречна и чернодробна функция, повишена immunopeaktivnosti обхващайки спонтанно ( "upemicheskih") кървене и др.

Изолирана ултрафилтрация (UV)

UV - филтриране на кръвта чрез използване на хемофилтри или диализатори с повишена пропускливост. Изолирана кръв UV се получава, когато се повиши трансмембранното налягане в хемафилтъра (диализатора). Когато се използва повишена пропускливост, стойността на трансмембранното налягане не трябва да надвишава 500 mm Hg (опасност от пробив на мембраната, развитие на остра хемолиза).

Скоростта на UV се определя от техническите характеристики на хемофилтъра и агрегиращото състояние на кръвта. Не се използва разтвор за диализа.

При пациенти с хиперкинетична и еукинетична циркулация оптималната скорост на UV, при която няма влошаване на хемодинамичните параметри, е 11,5-13,5 ml / min. При пациенти с хипокинетичен тип кръвообращение тази стойност е по-ниска и възлиза на 4.2-5.8 ml / min.

Механизъм на действие: Увеличаването на трансмембранното налягане в хемафилтъра води до филтриране на кръвта, т.е. отстраняване през полупропускливата мембрана на течност, която не съдържа еднакви елементи и протеини. Хемоконцентрацията допринася значително движение на течност в сектор insterstitsialnogo съдови, че в случая на белодробен оток ефективно освобождава белодробния паренхим на излишната течност и потиска оток. Отстраняването на течността от васкуларния слой също допринася за вътреклетъчната дехидратация и нормализирането на лимфната и цереброспиналната течност.

Очакван ефект: Премахване 1,2-3l течност от съдово легло е ефективен при намаляване свръххидратация на белите дробове и мозъка, нормализиране на сърдечносъдовата дейност, подобрява в рамките на орган кръвообращението и микроциркулацията, възстановява нарушена обмяна газ.

хемофилтрация

GF - метод за активно детоксикиране на тялото, извършен чрез перфузия на кръв през хемафилтър с ултрафилтрация и синхронна интравенозна инфузия на заместителя (заместващ електролитен разтвор).

Когато кръвта се перфузира през хемафилтър с филтрат, се отстранява широк кръг свободно циркулиращи токсични метаболити. Филтратът е съпоставим в състава му с първичната урина, образувана в бъбреците. Количеството отстранени токсични вещества се определя от обема на флуида, заменен във васкуларното легло. Интензивността на детоксикацията е пропорционална на скоростта на филтриране и съотношението на пресяване на метаболитите през дадена полупропусклива мембрана. Обемът на подмяната на течности и продължителността на процедурата се определят в зависимост от състоянието на пациента.

Непрекъснатото преминаване през мембраната в течен поток от осмотично активни вещества запазва оригиналния осмоларитет на кръвта и BCC. Изосмоларната дехидратация стои в основата на превенцията на вътреклетъчната хиперхидратация и мозъчния оток (синдром на дисбаланса).

Изчисляване на количеството на интравенозната течност (заместител):

v = 0,47 p - 3,03, където v - броят на интравенозно инжектираната течност (съответства на обема на филтрата), което ще намали концентрацията на уреята в кръвта наполовина; р е теглото на пациента в kg.

Очакван ефект

Детоксикацията на тялото се постига чрез заместване в кръвта на най-малко 6-7 литра течност. Елиминирането на токсични метаболити с ниско и средно молекулно тегло подобрява функционалното състояние на организма, нормализира репаративните процеси в засегнатите органи и тъкани.

Хемодиафилтрация (GDF)

GDF е метод за активна детоксификация и корекция на хомеостазата с помощта на апарата "изкуствен бъбрек". Той включва кръвна диализа (хемодиализа - HD) и филтриране на кръвта при едновременно заместване на 6-10 и повече литра течност във васкуларното легло (хемофилтрация - GF). Продължителността на процедурата е 3-5 часа.

Детоксификацията се дължи на два процеса: дифузия (диализен ефект) и конвекция (филтриращ ефект). По време на диализата се постига ефективно елиминиране на ниско-масови молекули и по време на филтрирането се постигат молекули със средно тегло. Продължителността на процедурата е 3-72 часа

Интравенозното прилагане на заместител, който поддържа електролитния състав и осмоларността на плазмата в нормални граници, предотвратява патологичното движение на флуидите от съдовите и интерстициалните сектори в вътреклетъчния. Когато при HDF не се наблюдава вътреклетъчна хиперхидратация, клинично проявен синдром на дисбаланс.

Очакван ефект

Намалена концентрация в кръвта на средно и ниско токсични метаболити, с едновременно отстраняване на вода и електролити състав и KHS доведе до облекчаване на енцефалопатия, възстановяване на бъбречната функция и черния дроб, подобряване на сърдечно-съдовата и дихателната активност, повишена имунореактивност, ускоряване на зарастването на рани, нормализиране на кръвно агрегация състояние и други

Разширяване venovenous хемодиализа (PVVGD), продължителна хемофилтрация venovenous (PVVGF), продължително venovenous хемодиафилтрация (CVVHDF).

Обемът на подмяната на течности и продължителността на процедурата се определят в зависимост от клиничните и биохимичните параметри на пациента. Поради ниската скорост на диализиращия поток, клирънсът за ниско- и средномолекулни токсични съединения е значително по-малък в сравнение с GF. Както при GF, детоксификационният ефект се определя от обема на получения филтрат и съответно от количеството на заместената течност в кръвния поток.

Очакван ефект

Дългосрочната (денонощна) детоксификация, насочена към отстраняване на широк спектър от токсични метаболити от тялото и едновременната корекция на хомеостазата, ще има благотворен ефект върху активността на жизненоважни органи и системи.

"Био-изкуствен черен дроб"

Един от вариантите на поддържащата и заместителната функция на черния дроб е използването на ксеногенни (свински) хепатоцити - "био-изкуствен черен дроб" при лечението на пациенти. В зависимост от показанията на процедури, състоящи се от перфузия на кръв през hemofilter, диализат верига, която съдържа суспензия от хепатоцити, е от 1 до 7. интервалите между сесиите съставляват 24-48 часа. Пациентите подобряват общото здравословно състояние, намаляват проявите на енцефалопатия. Поради влиянието на хепатотропните фактори, секретирани от донорните хепатоцити, стимулират се регенеративни процеси в черния дроб. Наблюдава се намаляване на общия билирубин (с 15-22%) главно поради непряката фракция (с 29-33%). Поради влиянието на хепатотропните фактори, секретирани от донорните хепатоцити, стимулират се регенеративни процеси в черния дроб.

hemosorbtion

При пациенти с ендогенна интоксикация, процедурата се извършва на сорбентите "FAS", "Simplex", "VNIITU" и др. Използва се вено-венозен достъп. Протичането на кръвта през колона, съдържаща 200-400 ml сорбент, се провежда в продължение на 40-50 минути. Хепаринът се прилага по отношение на коагулограма средно със скорост от 150 до 180 IU на kg тегло на пациента. Курсът на сорбционна детоксификация е 2-4 процедури през ден.

Индикациите за HS са ендогенна токсимия със средни и големи молекулни съединения.

Тежка противопоказан: sepdechno в остра циркулаторна недостатъчност, хипертонична криза (BP над 180/110 мм живачен стълб.), Кървене (на открито, закрит) (налягане под колона PT 90/40 мм.).

По време на строителството има намаление на концентрацията на средата кръв и krupnomolekulyarnyh токсични метаболити, подобрявайки по този начин цялостното клинично състояние на пациента, създава оптимални условия за нормален живот на засегнатите органи токсично вещество, ускорява възстановителните процеси в тях.

Плазмените методи за детоксификация на тялото.

Плазмеферезата (PLAf), плазмената диализа (PLD), плазмасорбцията (PLS)

Плазмафереза.

Плазмафереза ​​(PLAf, гръцка плазма - течна част от кръвта, афиареза - отдръпване, отстраняване) - метод за детоксикация на тялото чрез отстраняване на плазмата от цяла кръв.

Лечението обикновено включва 1 до 4 лечения. Сесиите се провеждат ежедневно или в рамките на 1-2 дни. Когато PLAF като правило 700-1500 ml плазма се заменят в 1 процедура. Както разтвор заместител е 5% или 10% разтвор на албумин, протеин, както и прясно замразен и лиофилизиран суха плазма reopoligljukin и др. Най-добрият замяна среда е прясно замразена плазма, напълно задържането на терапевтични свойства след размразяване. Въведете специални разтвори интравенозно, започнете с PLAf и продължете по време на процедурата. В края на PLAf, обемът на инжектираните разтвори не трябва да бъде по-малък от обема на отстранената плазма и с количеството инжектирани протеини не трябва да надвишава 10 g, което съответства на приблизително 200 ml плазма.

Механизъм на действие

Отстраняването от плазмата на пациента на плазма, съдържащ широк спектър от токсични метаболити, има благоприятен ефект върху функционирането на всички жизненоважни органи и системи. Детоксификационният ефект се определя от обема на заменяната плазма. В случай на PLAf елиминирането на вещества, концентрирани предимно в съдовия слой, т.е. тези вещества, чиито физикохимични свойства, само в слаба степен или изобщо не, им позволяват да навлязат в междуклетъчния сектор. Това се отнася предимно за метаболити с големи молекули от типа на миоглобин, както и за повечето молекули със средно тегло, особено полипептиди.

Очакван ефект: 1) Отстраняването от кръв на широк спектър от токсични вещества, предимно на големи молекули, е мощен инструмент за предотвратяване и лечение на остра бъбречна и многоорганична недостатъчност. 2) Токсичните метаболити с ниско молекулно тегло се разпределят равномерно в извънклетъчните (съдови и интерстициални) и клетъчни сектори, така че намаляването на тяхната концентрация в кръвта е незначително. 3) Детоксикацията на тялото и интравенозното прилагане на терапевтични протеинови разтвори стабилизират хомеостазата, нормализират транспортната функция на кръвта и агрегиращото си състояние, подобряват вътреорганичната микроциркулация и вътреклетъчния метаболизъм. 4) Екскрецията на фибринолитични активни вещества от организма с плазма и интравенозно приложение на прясна замразена плазма е ефективно средство за борба с фибринолитичния кръвоизлив.

Плазмодиализа (палазамодиафилтрация) (PLD, PLDf)

PLD - плазмено третиране с използване на устройството "изкуствен бъбрек" (AIP). Процедурата може да се проведе в непрекъснат режим и след това плазмата от кръвния сепаратор се изпраща до АИП, откъдето се лекува интравенозно, след като се свърже чрез клечка с клетъчна суспензия.

При дискретни PLDf, плазмата, събрана в стерилен контейнер, се третира с AIP в режим на рециркулация. Плазмата "пречистена" от токсични метаболити се инфектира отново интравенозно към пациента.

Механизъм на действие

При условия на нисък плазмен вискозитет, мобилността на токсичните метаболити в неговите течни слоеве е по-голяма, отколкото в кръвта. В тази връзка, с PLD на повърхността на мембраната, градиентът на концентрация на токсични метаболити спрямо диализата е по-висок, отколкото в кръвта. С еднаква скорост на потока в диализатора на плазмата и кръвта, това обстоятелство определя по-голямата ефективност на детоксикацията на PD в сравнение с HD. Ограничената скорост на перфузия на плазма през диализатора обаче приближава стойностите на клирънса на токсични вещества по време на процедурите: PLD и HD.

Плазмосорбция (PLS)

Плазмосорбцията (PLS) се осъществява чрез плазмена перфузия чрез сорбент. Методът на фракциониране на кръвта, виж таблицата. Процедурата може да се проведе в непрекъснат режим и след това колоната със сорбента се поставя в извънкорпоралната верига.

В случай на периодично разделяне на кръвта, получената плазма се перфузира с помпа през сорбент в режим на рециркулация. Пречистената плазма се инфектира отново интравенозно на пациента. Детоксификационната колона може да съдържа от 100 до 400 ml сорбент.

KRIAFEREZ

За осъществяване на метода екстрахираната плазма се охлажда до 4 ° С, инжектират се 5 000 до 10 000 IU хепарин. Фибронектинът, който улавя груби молекулярни токсични съединения (циркулиращи имунни комплекси, паракоагулационни продукти, фрагменти на денатурирани протеини, криоглобулини, продукти на разграждането на фибрин и т.н.) образува утайка. Плазмата се освобождава от утайката, съдържаща токсични вещества чрез центрофугиране или филтриране, загрява се и след това се инжектира интравенозно.

Лимфните методи за детоксификация са тялото.

Външната лимфорея се използва за детоксикация на тялото и интерстициална декомпресия на вътрешните органи. Концентрацията на токсични вещества в лимфата е 1.2-1.6 пъти по-голяма от тази в кръвта. За външен лимфатичен дренаж при локална анестезия, гръдният лимфатичен канал (HLP) се изцежда върху шията в областта на лявата вена, образувана от вътрешните йугуларни и субклавични вени. Катетеризиране на HLP с полиетиленов катетър в ретроградна посока. Ежедневната лимфора е 1-1,5 литра. За повишаване на терапевтичния ефект се извършва медицинска лимфостимулация. За тази цел се прилагат хипертонични разтвори, деагреганти, антикоагуланти интравенозно. Ежедневната лимфорея по същото време може да достигне 2,5-3,5 литра.

Лимфни методи за детоксикация на тялото: подмяна на лимфата, лимфодиализа (LF), лимфо филтриране (LF), лимфосорбция (BOS), лимфореза (LAF).

Заключение.

Лечението на СИИ включва два основни етапа, свързани с компенсаторно-адаптивни реакции на организма:

1. На етапа на компенсация прилагането на методи и употребата на наркотици, насочени към премахване на източника на образование и намаляване на активността на ендотоксини, присъщи на този патологичен процес;

2. На етапа на декомпенсация, използването на комплексна детоксификация във връзка с широк спектър от ендогенни токсини, чието образуване е свързано с многоорганична патология.

Основата за създаването на схеми на съвременното оптимално комплексно активно и консервативно лечение при аварийни условия са следните фактори:

1. Напредък в технологията за детоксикационна терапия: а) преходът от оборудване за многократна употреба към диализа; б) създаването на високодиалични диафрагмени мембрани за широк спектър от токсични вещества; възможност за широко използване на филтри и специални центрофуги за отделяне на кръв в плазма и формовани елементи за последваща плазмафереза и плазмена адсорбция, в) създаването на биологично съвместими и висококалорични хермосорбенти, г) използването на системи за пречистване на вода за диализно лечение;

1. Напредъкът във вътрешната медицина при разработването на терапевтични методи: а) фото- и химиотерапия (UV и магнитна лазерна кръвна обработка, непряко електрохимично кръвно окисляване с използване на натриев хипохлорит, б) ниска мембранна кислородна кислородна кръв;

2. Разработване и прилагане на биологични методи за лечение под формата на клетъчна терапия, използваща хепатоцити и спленоцити;

3. Аванси в лабораторни и инструментални изследвания, характеризиращи морфофункционалното състояние на вътрешните органи и системи, за оценка на ефективността на лечението.

Всичко това беше основата за разработването на режими на лечение за пациенти с ендотоксикоза.

Какво представлява детоксикацията на тялото?

Почти всеки човек може да си спомни една или няколко ситуации в живота, когато след приемане на лекарства или вдишване на непознати аерозоли той се разболя. Някои просто са свидетели на отравянето на близки хора с непознати вещества. Но не всеки може да се похвали с познания за спешна помощ за себе си или друго лице по време на развитието на такъв проблем.

Как да се действа в случай на отравяне? Освен необходимите познания за необходимите действия, ние също се нуждаем от оборудване за първа помощ, което трябва да бъде винаги на ръка! Това ще бъде обсъдено днес.

Какво представлява детоксификационната терапия?

Леко плашещ термин е детоксикацията, с която се разбира унищожаването или неутрализирането на вредни токсични вещества по различни методи. Това са химични, биологични или физични методи за инактивиране на веществата. С други думи, детоксикацията е метод за лечение на остри или хронични отравяния.

За да разгледате въпроса за неутрализирането на вдишаните вещества, първо трябва да се опитате да отговорите на няколко въпроса:

 1. какво може да приеме раненото лице;
 2. време на приемане, експозиция;
 3. доза вещество;
 4. пътят на отровата в човешкото тяло.

Независимо от факта, че в реалния живот няма време за събиране на информация, е необходимо да се действа с мълния, опитвайки се да намери отговори на всяка от горните точки. Това е единственият начин да спасим живота. Но често е необходимо да започнете незабавно лечението.

Методи за детоксификация

Има няколко класификации. Според най-често срещаната детоксикация се раздели:

 • натурални или естествени;
 • изкуствени, създадени от човека.

Изкуствените методи на неутрализация, от своя страна, също разделени, те са:

Всеки от предложените начини за отстраняване на вредни вещества допълнително допълнително се подразделя на подпаратите.

В допълнение, могат да се разграничат следните методи за детоксикация:

 1. медицински, за които се използват специални лекарства - антидоти, сорбенти или антиоксиданти;
 2. не-лекарство, хемодиализа, плазмафереза ​​може да бъде пример;
 3. когато комбинираме горните два метода, това е комбинация от детоксикация.

Помислете за някои видове унищожаване на токсични лекарства по-подробно.

Физически механизми за детоксификация

Тези механизми работят в нашето тяло ежедневно, без прекъсване, разпознават, обвързват и премахват ненужните компоненти за хората. Следните механизми на естествена детоксификация могат да бъдат приписани на тяхна основа.

 1. Система за защита от черния дроб - бариера на цитохром оксидазата. Това е общоприетото наименование за група от чернодробни ензими, които подобряват химическите реакции при разграждането на чужди наркотици, които са влезли в стомашно-чревния тракт, развалени или агресивни (остри, мастни) храни.
 2. Имунните клетки също неутрализират вредните вещества, които включват вируси, бактерии и други чужди структури за организма. Благодарение на кръвните клетки, те са заловени и екскретирани.
 3. Каква е естествената екскреционна детоксикация на тялото? Това е работата на всички органи и системи заедно. Кожата, белите дробове, черния дроб, бъбреците, работят гладко, непрекъснато отстраняват отпадъчните продукти във външната среда.

Изкуствени методи за детоксификация

Методите за изкуствена детоксификация включват използването на специални лекарства, измиване на тялото и така наречените методи на филтриране, провеждани само в болницата.

Физически методи за почистване на тялото

Такива методи за неутрализация могат да се извършват от всички, дори и у дома. Това е първа помощ за лице или за себе си, което може да се извърши с импровизирани средства без специално обучение и медицински материали. Как мога да помогна на жертвата преди пристигането на линейката?

 1. Редовно измиване на кожата, очи с течаща вода или солев разтвор в случай на поглъщане на вещества върху лигавицата на окото или върху кожата.
 2. Ако човек е в съзнание, веднага измийте стомаха с топла вода и предизвикайте повръщане. За да направите това, изпийте най-малко 3-5 литра течност при стайна температура. Здравните работници инжектират най-малко 12-15 литра вода през тръба.
 3. При инхалаторно отравяне, детоксификационната терапия започва с отстраняването на жертвата на открито. След това трябва да се постави и освободи от тесни вратовръзка, разкопчани риза или блуза, да се гарантира на дихателните пътища е проходим. Освен това, ако е необходимо, лекарите за линейка ще извършат трахеална интубация (врязване на шията в областта на трахеята, последвана от поставяне на тръбата, за да се изключи възможността за задушаване по време на едем на ларинкса на лигавицата) или кислородна инхалация.

В други случаи (ако човекът е в безсъзнание или създава пречки за първа помощ) - вярвайте на професионалистите. В болницата, в допълнение към горните процедури, те също така правят клизма за измиване на червата.

Физическите методи за детоксификация също включват:

 • хемодиализа;
 • хемоперфузията;
 • перитонеална диализа;
 • плазмен обмен.
Плазмен обмен

Плазмеферезата е един от добре известните методи за пречистване на кръвта. Същността на тази процедура е да извлича кръв, която в специални устройства се разделя на плазмени и профилни елементи.

Кръвните клетки се връщат обратно в човешкото тяло и вместо плазма се инжектират разтвори, които го заместват. Така че, може да почисти до един и половина литра плазма.

Това е най-простият и много ефективен метод за детоксикация.

хемодиализа

Какво представлява детоксикацията чрез хемодиализа? Това прочистване на кръвта благодарение на апарата "изкуствен бъбрек". Тази процедура е предписана не само за остро отравяне, но и когато бъбреците не се справят с техните преки отговорности.

Лицето е поставено на дивана и системата се свързва с апарата "изкуствен бъбрек" (в него има специална мембрана, върху която остават нежеланите вещества). От кръвта кръвта влиза в устройството, преминава през почистващата система, докато всички вредни вещества остават в диализатора и чистият биологичен флуид се връща във вената по тялото.

Перитонеална диализа

Този метод на почистване се използва за ускорено отстраняване на токсични вещества, може да се извършва само в болница.

В случай на остро отравяне, фистулата се закръглява към коремната стена - тръба за водене на разтвора, през която се вкарва течност (диализираща) течност в коремната кухина.

хемоперфузията

Нарича се още детоксикационна хеморозия. Техниката прилича на хемодиализа.

За разлика от това, кръвта се пречиства в специални колони (детоксикатор), които съдържат по-прост пълнител вътре - активен въглен или друг сорбент, който привлича вредни вещества.

Технологии за пречистване на биологични токсини

В случай на биологична детоксификация се използва биологичен материал. Организмът се дезинфекцира с помощта на:

ваксинация

Ваксинирането в живота често се извършва, за да се предотвратят много инфекциозни заболявания. В случаи на отравяне могат да се прилагат атенюирани ваксини на човешкото тяло, за да се укрепи имунната система.

серум

Серумът е кръвна плазма без фибриногенен протеин. Използва се:

 • след ухапване от змия (поливалентен protivozmeynaya серум);
 • за неутрализиране на ботулинов токсин.

Химически методи за детоксификация

Химичните методи са опит за почистване на тялото от токсични вещества с помощта на детоксикационни лекарства - антидоти.

Основните подходи към правилното предписване на антидота:

 1. Важно е да се гарантира, че токсичното вещество вече не действа върху тялото;
 2. ако са предписани специфични антидоти (срещу определено вещество) - трябва да сте сигурни, че този токсин е ударил човешкото тяло или вътре в него, в противен случай антидотът може да има токсичен ефект.

Това лечение е най-ефективно в ранния стадий на отравяне.

Основните видове антидоти

Някои видове антидоти и токсични вещества, срещу които са насочени:

 • Активният въглен трябва да бъде в комплекта за първа помощ на всеки човек. Той може да адсорбира върху себе си хипнотични лекарства, мощни лекарства (алкалоиди).
 • В случай на отравяне с аманита мускария, пилокарпин или сърдечни гликозиди, 0.1% разтвор на атропин ще бъде подходящ като антидот.
 • Такъв агент за детоксикация, като unithiol, ще помогне, ако се поглъщат тежки метали от токсични железни съединения, метанол, литий, кардиотоксични вещества и сърдечни гликозиди, мед, олово и цинк.
 • В случай на предозиране на антидиабетни лекарства се използват глюкоза и глюкагон.
 • Аскорбиновата киселина помага при ухапването на влечугите.
 • Парацетамолът се инактивира от ацетилцистеин и метионин.
 • 5% разтвор на тиамин се използва за отравяне с етанол.

Това са най-често срещаните дезинфектанти. От тях най-често може да са глюкоза, въглища, аскорбинова киселина. Във всички други и особено спорни случаи, човек не трябва да разчита на случаен принцип, по-добре е незабавно да го вземете в болницата.

Видове и методи за детоксикация, индикации за

Детоксификацията е процедура, която ви позволява да почистите тялото, като отстраните шлаките, токсините и отрови от него. Когато се извършват правилно, този процес стимулира не само възстановяването на човек, но и общото усъвършенстване на тялото му, засилването на имунната система и частичното подмладяване. Всеки решава как да извърши детоксикация, има няколко начина за извършване на процедурата, от тази статия ще научите най-важните неща за всеки един от тях: как да се изпълни, заслугите на метода, възможните недостатъци.

Цели, цел и видове процедури за детоксификация

Всъщност, детоксикацията е метод за спешно почистване на тялото от вредни вещества, които са попаднали в нея по един или друг начин (вдишване на пари, преднамерено въвеждане или случайно приемане на токсично вещество). В някои случаи, например при остри отравяния, процедурата може да спаси живота.

Детоксификацията може да бъде естествена и изкуствена (с помощта на различни лекарства). Ако втората опция се извършва стриктно под ръководството на лекар, тогава първото е възможно да се извърши самостоятелно. Трябва обаче да се разбере, че тялото е много многостранен, сложен механизъм и една грешка може да доведе до тъжни последици, така че винаги е по-добре и по-безопасно да се консултирате със специалист.

Обикновено тази процедура се предписва от лекар. Индикацията за поведението може да обслужва различни ситуации, при които се изисква спешно почистване на тялото:

 • отравяне с наркотици или алкохол;
 • хранително отравяне;
 • химическо отравяне;
 • интоксикация с тежки метални соли;
 • свръхдоза наркотици (или ако са взети погрешни лекарства).

Разбира се, може да има други причини, просто не може да се изброят... долната линия е, че ако правилно провеждате терапия за детоксикация, тя ще спаси тялото от по-нататъшно излагане на вредни вещества.

В допълнение към разликите в типовете (естествени и изкуствени), детоксикацията се различава по начина, по който засяга тялото ни - някои неутрализират вредните вещества и блокират ефектите, докато други измиват остатъците от вредни вещества от тялото.

Доктор на медицинските науки и професор, лауреат на държавната награда и основател на космическата медицина И. П. Неумивакин за опасностите от токсини и шлаки и значението на пречистването.

Видове терапии за детоксикация

По вид на естествен детоксикация методи включват следното: чревния промивка и се предизвиква повръщане, прочистване диета, физическа детоксикация - отстраняване на вредни вещества чрез бъбреците, черния дроб и кожата чрез увеличаване на стрес (упражнения, парна баня, използването на диуретици и т.н.). Тези методи са подходящи само ако интоксикацията не застрашава живота на жертвата и има време за спокойно, безпрепятствено почистване на тялото.

Чревна промивка

Този метод е прост и безопасен, най-често използван за отравяне чрез навлизането на вредни вещества в храносмилателния тракт и стомаха. Има няколко начина за извършване на процедурата. Можете да накарате жертвата да изпие голямо количество топла вода или много бледо разтвор на калиев перманганат (манган-кисел калий). Предизвикателството тук е:

 1. Да предизвиква повръщане и по този начин да отстрани вредното вещество от тялото;
 2. Остатъците се разреждат с голям обем течност, което ще намали процента на вредни вещества в течността, която се абсорбира от червата, докато повечето от остатъците се отстраняват, когато посещавате латералната стая по естествен начин.

Почистване на диети

Този метод е подходящ в хронично заболяване, с редовни насищане организъм продуктите от разпада на лекарства, с дългогодишен отравяне с тежки метали или токсини, някои от които могат да останат в коса, тъкани и костите. Редовното и правилното хранене допринася за пълното изчистване на тялото. Фокусът в тези диети е върху продукти, които имат три характеристики:

 1. Богат на естествени, естествени антиоксиданти;
 2. Имайте диуретичен ефект;
 3. Стимулира чревната подвижност.

Диетата и нейните продукти се избират от специалист поотделно, но често включва продукти като суроватка, чесън, овесена каша, тиква, диня, покълнато жито, естествен мед и ядки. В допълнение, такива диети включват пиене на много отвари от лечебни билки.

Физическа детоксификация

Подходящ за екскреция на остатъци от лекарства или други вещества (например след отравяне). Същността тук е да стимулираме естествените процеси на пречистване в нашето тяло. Най-често срещаните начини са пара или увеличаване на честотата и интензивността на физическото натоварване, така че засегнатото лице да се потие и след това да изплакне всички токсини и вредни вещества от кожата с топла вода и сапун. За да се детоксифицира по този начин, човек трябва да има здраво сърце и е необходимо да следи кръвното налягане.

Изкуствена детоксификация на тялото

Чрез изкуствени методи за детоксикация включват методи, които изискват въвеждането на лекарства или други ефекти върху тялото. Почистването на тялото по този начин може да бъде назначено в една от трите категории:

 • Медикаменти - предписват се различни антидоти, сорбенти или изкуствени антиоксиданти.
 • Не-наркотици - като пример, хемодиализа, плазмафереза ​​и др.
 • Друга възможност, използвана при тежка интоксикация, е комбинираната детоксикация.

Плазмафереза ​​- този метод включва частично отстраняване на плазмата, след което се въвеждат неутрализатори на вредни вещества и медицински препарати. Пречистената и възстановена плазма се връща на пациента. Този метод е показан за интоксикация на всеки тип и ниво на опасност.

Хидроколонотерапия - нефармакологичен метод, който предполага цялостно очистване на червата. Методът засяга всички части и отдели на стомашно-чревния тракт и почиства организма дори от много стари шлаки, токсични и фекални натрупвания. Процедурата не само премахва всички отрови и токсини от организма, но и стимулира цялостното възстановяване:

 • Водо-солевият баланс се нормализира;
 • Подобрява метаболизма;
 • Усвоява храносмилателната способност на храните;
 • Имунитетът се засилва.

Озонотерапия. Сравнително млад начин, който все пак е признат за един от много ефективните. Същността на процедурата включва въвеждането в кръвта на озонирания разтвор. Методът най-често се препоръчва за хора, страдащи от различни видове белодробни и инфекциозни заболявания (например, след отравянето по двойки), а проява на резултат от отравяне на кожата - кожни обриви, лезии и синдроми на нервната система на потисничество - като умора, сънливост, слабост.

Чревна промивка със солни разтвори. Процедурата се провежда изключително под контрола на лекар, който, ако е необходимо, ще може да помогне за възстановяване на желания баланс на веществата в тялото. Методът включва въвеждането в тялото на специално решение, което измива червата (клизма). Процедурата е най-често предписана за алкохолно отравяне, лекарства и двойки вредни вещества.

Обръщаме вниманието Ви на думите на известния специалист по хранене P.Brega:

Бъдете предпазливи да поставите клизма за почистване на соли, ако нямате достатъчно познания за това, защото намесата в електролитния състав на червата може не само да смаже човешкото здраве, но и да бъде фатална.

Лекарства за детоксикация на тялото

Във всяка първа помощ трябва да има наркотици и наркотици за първа помощ в случай на отравяне. В този случай, в зависимост от начина, по който лицето е отровено, средствата, които се показват за употреба, се различават. По-долу предоставяме списък с лекарства, които трябва да се съхраняват на ръка, както и кратка информация за тях - как и в какви случаи да се използва. Но преди да въведете антидот, уверете се, че причината за отравянето е блокирана и отровната / токсична субстанция вече не влиза в тялото. Също така се опитайте да определите вида на отравяне.

Активен въглен

Основното предимство на този инструмент е неговата мощна способност да абсорбира вредни вещества. Просто казано - лекарството абсорбира всички отрови и токсини от стомашно-чревния тракт, след което ги блокира, като ги предпазва от абсорбирането им през чревните стени и последвалото влизане в кръвта. Няма противопоказания.

Атропин (0.1% разтвор)

Средствата показани на интоксикация червена мухоморка на, AChE инхибитори категории, сърдечни гликозиди, пилокарпин, за отравяне М-holinostimulyatorami и различни фосфор-съдържащи инсектициди, както и - в случай на отравяне вещества нервни ефекти (военна газови гранати). Методът на приложение е избран за всяка удобна - инхалация, вътре в стомашно-чревния тракт или инжекция. Инструментът има странични ефекти и трябва да внимава с предозиране.

unitiol

Доказани през годините средства за първа помощ в случай на поглъщане на химически токсични вещества. Приложение илюстрирано по време на интоксикация неща като метанол, бисмут, токсични съединения на желязо, литий, олово, цинк или мед носещи съединения, тежки метали и газове, арсенови съединения, фармацевтични препарати, съдържащи отрова, лекарство или токсин. Въведено означава подкожно или интрамускулно дозировката, която отговаря на предписанието в инструкциите за лекарството (винаги приложена към инструмента).

Глюкоза (или глюкагон)

Безвредно лекарство, което може да спаси живота и здравето на хората при предозиране с антидиабетни лекарства (или отравяне с вещество, което понижава нивата на кръвната захар). Обикновено жертвата получава една таблетка под езика за смучене. В критични случаи острата отравяния показва интравенозно инжектиране (50-100 mg за възрастен).

Аскорбинова киселина (известен още като аспирин)

Инструментът ще помогне с отравяне с калиев перманганат, с някои ухапвания от насекоми (оси, паяци или мравки).

тиамин

Лекарството има способността да се свързва и премахва токсичните съединения, които се образуват в организма, когато се инжектират с етилов алкохол. Обикновено показват използването на 5% разтвор чрез интрамускулно инжектиране.

Обобщавайки, обръщаме вашето внимание на факта, че в стремежа да се очисти тялото на следи от отравяне или отравяне е изключително важно да не се навреди. При избора на метод за детоксикация, за да се избере най-ефективният метод, е необходимо да се определи точно какво е отровено от човек и какви са остатъчните дози от вредни вещества в тялото. Дръжте аптечка за първа помощ при поглъщане на токсични вещества е добра, но за пълна оценка на степента на увреждане и да предложи възможно най-добрия метод за детоксикация може да бъде само един лекар, така че това е силно препоръчително да се консултирате със специалист!

Alimenko A.N. Биохимик и кандидат за биологични науки, член на РА на авиокосмическата медицина на Русия, член на Експертния съвет на Асоциацията, ръководител и заместник-председател на ROO SALUS Детоксификационен съвет.

Каква е детоксикацията на тялото?

Тялото може да се отърве от токсините и шлаките самостоятелно, като задейства естествена процедура за детоксикация. Филтрите на тялото са отговорни за процеса на самопочистване: бъбреците, черния дроб, кожата, белите дробове и други системи. До определен период системата функционира безпроблемно и се отърва от токсични натрупвания. Когато вредни вещества атакуват органи и системи в големи количества, е необходимо да се помогне за елиминиране на вредните всмуквания. При злоупотребата с алкохолни напитки, хобита с неестествени продукти, контакт с патогени, тялото не може да се справи с товара. При този сценарий е необходимо да се извърши курс по пречистване на дома. Каква е детоксикацията на тялото, как да се почисти - опитайте се да го разберете.

Характеристики на детоксикацията

Ако токсините се натрупват в тялото, тялото реагира на това, като влошава състоянието на кожата, косата, ноктите, постоянната умора и умората, човекът не може да се концентрира и чувства тревожност. Токсините влизат в тялото, както с или без участието на хора. Токсично отравяне със злоупотреба с алкохол, наркотици - личен избор. Отравяне с токсини в резултат на вдишване на замърсен въздух, използването на отрови с храна е нещо, което не зависи от човека. Дори в този случай вредните ефекти могат и трябва да бъдат намалени.

Някои от тях представят процеса на премахване на токсините като пълно отхвърляне на любимите им храни и голямо усилие. В действителност системите за почистване са здравословен и балансиран хранителен режим, увеличаване на физическата активност. Тялото ни се нуждае от помощ от наша страна, докато отново може да направи всичко. Естественото почистване на тялото включва пречистване на филтрите: черния дроб, червата, бъбреците на кожата. На тези органи максималният товар се състои в отстраняването на продуктите от разпадането, отровните вещества.

Симптомите на токсично отравяне на тялото

Ако за още няколко десетилетия въпросът за детоксикацията не е бил повдигнат, сега всички, а най-вече жителите на мегаполисите, трябва периодично да помагат на тялото, да възстановят нестабилното здраве.

С натрупването на токсини и отрови, когато естествените филтри не се справят с голям приток от вредни вещества, се дават сигнали за неприятности:

 • човек е в плен на постоянна умора;
 • има трудности при заспиване, повърхностно, плитко сън;
 • нарушения на органите на храносмилателната система;
 • понякога пациентът се оплаква от болезненост на ставите и мускулите;
 • често главоболие;
 • обилно изпотяване през нощта;
 • се наблюдават симптоми на алергия;
 • качеството на кожата се влошава;
 • под очите се появяват тъмни кръгове;
 • човек отбелязва повишено безпокойство, чести промени в настроението;
 • косата става крехка и скучна.

Почистването помага да се премахнат основните неприятни симптоми и да се подобри здравето.

Кой се нуждае от детоксикация

За мнозина, детоксификацията е свързана с алкохол или свръхдоза наркотици, което ги принуждава да предприемат такива драстични мерки за очистване на тялото.

Реалностите на времето коригират тези идеи: всеки има нужда от периодична детоксикация, дори и тези, които водят здравословен начин на живот. Методите за детоксикация могат да бъдат различни: сложни клинични курсове или почистване на дома.

В специализирани клиники основно се пречистват кръвта и лимфата. Медицинските работници провеждат едно от почистването по свое усмотрение в зависимост от състоянието на пациента:

 • медикаменти;
 • не-наркотици;
 • смесена.

Първият метод включва употребата на наркотици. Вторият вариант - почистване на тялото с помощта на специално оборудване. Устройствата пречистват кръвта и те позволяват на човек да се справи с патологичното състояние. При комбинираното лечение наркотиците се прилагат успоредно и специални уелнес процедури. В резултат на такова въздействие, всички процеси и реакции на тялото се ускоряват, най-ранното елиминиране на токсичните натрупвания.

Биологична детоксификация - почистване на тялото у дома. Процесът е по-дълъг, но не по-малко ефективен. С този вид пречистване е необходимо да се придържате към правилното хранене, да наблюдавате дневния режим, да правите упражнения.

Основни принципи на детоксификационното почистване

Детоксификацията има четири основни принципа, спазването на които ще даде висок резултат. Правилата за успешно почистване се основават на набор от действия: режим на пиене, диетична храна, билково лекарство, спомагателни процедури.

Режим на пиене. Водата е незаменим компонент. Тя не само доставя полезни компоненти в клетката, но също така помага да се евакуират продуктите от разграждането и метаболизма от тялото. По време на процедурите за почистване е необходимо да се изпие достатъчно вода, така че резултатът от излагане на токсини да е пълен. Изчисляването на необходимото количество течност е лесно да се получи - телесното тегло трябва да се умножи с коефициент 0,4 на всеки десет килограма тегло. Става дума за вода, чай, кафе, сладки напитки, които не се разглеждат. Можете да замените частично чистата вода със зеленчукови или плодови сокове, но не чисти, но разредени с вода.

Диетично хранене. Също важен фактор е храната за диети. Продуктите, които хората консумират, могат не само да запълнят тялото с полезни компоненти, но и да ги почистват. Необходимо е да се изберат растителни храни, съдържащи фибри, да се ускори движението на фекалните маси през хранопровода, да се предотврати стагнацията и уплътняването на екскрементите. Трябва да изоставите и някои продукти:

 • пушено месо;
 • закуски;
 • консерви;
 • пържена храна;
 • абитуриент;
 • съдържащи захар продукти.

Използването на естествени продукти, съдържащи пробиотици, е важно за здравето на храносмилателната система и следователно за цялото тяло. Phytochemicals. Традиционната медицина може да предложи голям брой рецепти за билкови лекарства. Много растения имат положителен ефект върху работата на важни органи, подобрявайки тяхната работа:

 • брезови пъпки;
 • бръшляни коренища;
 • Цветя от ехинацея;
 • чесън;
 • всички части на глухарче;
 • всички части от коприва;
 • мента;
 • цветя от лайка.

Магданоз, джинджифил, ревен, покълнали ечемик - продукти, които са необходими за правилното и балансирано хранене, насочени към почистване на тялото. Допълнителни процедури. Има много различни процедури за подпомагане, но клизма е признат за един от най-ефективните. Поставете клизма по време на детоксикационните мерки могат да бъдат два или три пъти на ден. За процедурата трябва да използвате билкови инфузии. Най-добрите растения за тази цел са:

 • жълтурчета;
 • лайка;
 • разведен сок от цвекло;
 • невен;
 • корен от ленено семе.

Десетина почистващи клизми ще могат да подобрят състоянието и да почистват червата.

Сред другите поддържащи процедури трябва да бъдат отбелязани такива събития:

 • спорт;
 • сауна и сауна;
 • топли бани;
 • душове;
 • масаж;
 • почистване на езика.

В резултат на събитията беше високо, имате нужда от по-малко нервност, повече почивка и получавате положителни емоции.

Опции за детоксификация без наркотици

Всички процедури са насочени към премахване на тялото от отрови и токсини, които потискат тялото. Насочени към стабилизиране на държава, те се прилагат съгласно инструкциите на експертите:

 • хемодиализа - почистване на бъбреците от токсични агресивни вещества;
 • ултрафилтрация - отстраняване на тялото от излишната течност се препоръчва за белодробен оток, бъбречна недостатъчност;
 • хемафилтрация - отстраняване на излишната течност;
 • диализа - неутрализиране на токсини с перитонит, бъбречна недостатъчност, екзогенна и ендогенна интоксикация;
 • плазмафереза ​​- отстраняване на токсините от плазмата;
 • сорбционните методи за пречистване са разделени на подтипове: хемо-, плазма, лимфо-, течност- и ентеросорбация.

Дейности за детоксификация у дома

В зависимост от това, което причинява нуждата от детоксикация, те очистват тялото у дома.

Най-често има спешна необходимост от почистване на тялото за отравяне с алкохол. Лекарствата се предписват от специалист, но те са разделени на следните видове:

 1. Абсорбентите са вещества, които свързват и отстраняват токсините от системите на тялото. Най-популярният и най-безопасният е Activated Carbon. Тя няма отрицателно въздействие върху организма, няма противопоказания и е доста ефективна.
 2. Витамин комплекси - в резултат на отравяне, тялото преживява огромен шок, губи хранителни вещества, особено когато пиете алкохол за дълго време. За да се компенсира загубата на компоненти, се препоръчва да се вземат витамини, особено внимание на вещества като калций и калий.
 3. Антихипоксанти са лекарства, предназначени да насищат организма с кислород.
 4. Успокояващи наркотици - предпазват нервната система, спомагат за стабилизирането на нейната работа.
 5. Хепатопротекторите са лекарства, чиято основна функция е да предпазват чернодробните клетки. Тези лекарства предотвратяват развитието на цироза.

По каквато и да е причина, която води до отравяне на тялото, следните рецепти ще бъдат ефективни:

 1. Топла напитка от мляко и мед - има много витамини в продукта, той напълно почиства кръвта и лимфата, помага на бъбреците да се справят с токсични атаки.
 2. Редовното използване на магданоз помага за ускоряване на метаболитните процеси и отстраняване на токсините.
 3. Отвара от хиперикума и лайка ускорява елиминирането на токсините.
 4. Водните процедури ви позволяват да почистите тялото през кожата.
 5. Активните физически упражнения допринасят за ускоряване на метаболизма и отделянето на отрови.

Детоксикацията на тялото е предпоставка за поддържане на здравето и кой вариант ще бъде най-подходящ, се определя от лекаря въз основа на състоянието на пациента.